Hoppa till innehåll

karta_ostergotland

Karta över Östergötland 1851

Kartan föreställer Östergötland.
De olika häradna är omväxlande färglagda med gula, rosa, blåa samt gröna färger. Med blå färg är Göta kanal utmärkt (denna sträcka av kanalen invigdes år 1832 ).
I vänster nederkant finns en faktaruta med kartsymboler.
* ..FRIHERRE S.G.Hermelin.