Hoppa till innehåll

Pedofil inom barnomsorgen

Senaste tiden har det hänt mycket runt om i världen, främst i europa. Samtidigt har mina tankar börjat att gå mot att byta jobb från drifttekniker till att bli dagpappa. Har tidigare arbetat inom barnomsorgen i Linköping i flera år så jag har vana.

Detta inlägg är inte vetenskapligt grundat utan informationen är från lite sökningar på nätet.

Inlägget är långt men du kan gå direkt till slutsatsen om du inte vill läsa resten.

Pedofiler är bara män?

Det som skrämmer mig mest med arbetet det är att inte få några uppdrag. Rädslan från andra när man talar om att det är en man som ska ta hand om barnen är stor från samhället. Misstänker att det är rädslan för att barnen hamnar hos en pedofil. Nog förstår jag rädslan från föräldrarna men samtidigt är det inte bara män som är pedofiler, det kan även vara kvinnor som är det. I statistiken gällande övergrepp på barn är det inte så vanligt att kvinnor är inblandade, då ingen tror att kvinnor kan göra det. Samhället är mest inställda på att det bara är män som kan vara pedofiler.

Pedofiler i media

I januari 2019 skrev Uppsala Nya Tidningar om ett fall där flera kvinnor var inblandad i en pedofilhärva. 2011 dömdes 1 man och 23 kvinnor för att ha delat bilder och chattmeddelande med barnpornografi. Hösten 2018 åtalades en kvinna innehav av 13000 bilder och 300 filmer med barnpornografi och sommaren 2018 åtalades en kvinna för våldtäkt mot sitt eget barn samt för att ha filmat och fotat barnet i sexuellt syfte.

Detta är bara några fall som har kommit upp till ytan där kvinnor är förövare i barnpornografibrott. Men egentligen, hur stort är mörkertalet som man inte vet om när det gäller kvinnor. Ja, män är också pedofiler och döms oftare än kvinnor i dessa brott.

Tyvärr är det nog så att det alltid män som blir misstänkta när man jobbar inom barnomsorgen. Som det låter när det finns en misstanke så är det männen som blir misstänkta, för det kan ju inte vara kvinnorna på arbetsplatsen som har gjort det. Oftast får också mannen sluta på jobbet även om det inte finns några bevis för att de andra är oroliga för att det skulle kunna hända igen. Männen har också ögonen på sig betydligt mer för att det skulle kunna hända.

Nu är det ju så att alla män som har ett intresse för barnen inte är pedofiler. Om det skulle vara så, varför är inte alla män som vill ha barn misstänkta som pedofiler?

Statistik

År 2020 var det ungefär 97% kvinnor som jobbade inom barnomsorgen för barn upp till 6 år. Det rapporterades in ett fall om året om övergrepp på barn. Enligt de flestas uppfattning så är det någon av dem 3% av personalen som inte är kvinnor som begår dessa övergrepp. Trots detta så är barnen säkrare på förskolan än hemma enligt en artikel som är publicerat i dagens samhälle.

Många barn som är på jobbet behöver även en manlig förebild då de inte har någon hemma. Genom att misstänkliggöra 100% av de 3% av personalen gör att man eventuellt kan tappa den personalen i framtiden. Dessutom så är det oftast praktikanter eller vikarier som utför dessa övergrepp, inte personal som arbetat på platsen i flera år.

2003 gjorde BRÅ (Brottsförebyggande RÅdet) en utredning inom området. Där skriver man att 77 gärningsmän fanns med varav hälften blev dömda. Bland de dömda fanns 4 kvinnor. Räknar man om detta så handlar det om att 10% var kvinnor bland dem dömda gällande sexuell exploatering av barn. Som jag kan räkna till så fanns det ca 21000 kvinnor inom barnomsorgen 2003. Om man då tittar på statistiken så skulle det finnas ca 2100 kvinnliga pedofiler om barnomsorgen till skillnad mot max 642 män (fler än så jobbade inte inom barnomsorgen 2003 med manligt kön). Det känns som om risken är större att stöta på en kvinnlig pedofil än en manlig pedofil inom barnomsorgen i landet, i alla fall 2003. Sedan några år tillbaka har det uppdagats att fler och fler kvinnor kan utföra dessa förkastliga handlingar.

Skillnader mellan män och kvinnor

Jag läste lite i en undersökning från BRÅ att det finns en skillnad mellan män och kvinnor som är pedofiler. Män vill ha lite äldre barn medan kvinnor föredrar yngre. Det finns även en annan skillnad där man pratar om att män är pedofiler medan kvinnor utför en sexuell handling. Här handlar det om att när det gäller kvinnor så kan de inte vara pedofiler. Kvinnor väljer oftast pojkar och då anser rätten oftast att pojkarna måste vara med på handlingen och då har man inte gjort något fel. Jag tycker att detta är bedrövligt och där med finns det ett stort mörkertal gällande kvinnliga pedofiler.

Jag tror att det är dags att ändra synsätt på personalen gällande detta. Precis som kvinnorna värnar om barnens välbefinnande och omsorg så värnar även männen om detta i sitt arbete. All personal ser till barnets bästa och arbetar utifrån detta.

Mina farhågor

Som jag skrev i början av inlägget så skulle jag vilja arbeta tillsammans med barn igen. Mitt kall är att barnen ska få ha en rolig dag, känna sig trygga och lära sig det dem behöver. Själv är jag emot allt som heter pedofilism och övergrepp mot barn och jag tar avstånd från allt det. Varje dag som jag tar hand om barnen ska vara den bästa dagen i deras liv, INTE den värsta dagen där de får lida resten av livet.

Tyvärr är min västa farhåga att jag varje dag kommer att vara misstänkt pedofil när barnen går hem trots att jag aldrig har varit med i någon utredning eller har haft något bevis emot mig. Som dagbarnvårdare kommer man att vara hårt kontrollerad, utdrag ska skickas in varje år och jag är beredd att sätta upp kameror som endast föräldrarna kan titta på (ingen annan). Allt för att de ska känna sig trygga med att jag arbetar tillsammans med deras ögonstenar.

Slutsats

Vad kan man dra för slutsatser utifrån det jag har skrivit ovan?

Som jag ser det så är det vanligare att män döms som pedofiler än vad kvinnor gör. Det finns ett större mörkertal gällande ofredande mot barn utfört av kvinnor än vad det finns gällande män. Procentuellt så är det fler män inom barnomsorgen som är pedofiler än kvinnor då det är fler kvinnor som jobbar inom yrket. Ser man på förskolorna så arbetar det oftast kvinnor och väldigt sällan män. Utifrån detta så borde risken vara större att det kan finnas en kvinna som ofredar ett barn på förskolan än en man. Men hur kan jag påstå något sådant?

Beräkningar av antalet (ett exempel)

Om man tittar på en stad där det finns tex 100 avdelningar på kommunens förskolor och att det jobbar 5 personal på varje avdelning. Det innebär att det arbetar 500 personer på förskolorna. Av dessa är ungefär 97% kvinnor d.v.s. att det arbetar 485 kvinnor och 15 män inom kommunens barnomsorg utifrån exemplet. Om vi räknar på att 5% kvinnor är s.k. pedofil så är ca 25 kvinnor detta. Av männen är det högre procentuellt men vi räknar med att 7 stycken (beräknat på 50% av männen) av männen är det. Skulle vi räkna på samma siffror som för kvinnor så innebär det att endast 0,75 män är pedofiler inom barnomsorgen. Tittar vi då på denna uträkning så får vi fram följande:

  • På var fjärde avdelning jobbar en kvinnlig pedofil
  • På var fjortonde avdelning jobbar en manlig pedofil (50% av männen)
    • Beräknat på 5% av männen så är det mindre än en avdelning i hela kommunen.

Utifrån detta exempel så innebär det att risken är större att en kvinna förgriper sig på ett barn på en förskola än en man. Trots detta så misstänker man ofta männen för att förgripa sig på barnen på något sätt. Känns ganska utsatt som man inom barnomsorgen trotts att även männen behövs inom yrket.

Utsatthet

Vad gäller övervakningen av personalen så att det inte ska hända så är det stora skillnader. En kvinna kan arbeta helt fritt utan begränsningar och övervakningar. För män är det något helt annat. Som man är du konstant övervakad om vad du gör, du får inte vara själv vid t.ex. blöjbyten eller i ett rum. Du kanske inte ens får hjälpa till med blöjbyten eller toalettbesök för det måste en kvinna göra (som då kan vara själv vid tillfället).

Forsätter denna skillnad inom yrket kommer männen till slut att helt försvinna inom yrket, trots att behovs av män är stort inom barnomsorgen. Övergreppen mot barnen kommer inte att försvinna helt trots att männen slutar inom yrket.

Jag säger bara en sak, lita mer på männen inom barnomsorgen för de gör ett riktigt bra arbete, kanske bättre än en kvinna ibland. Inför rigorösa kontroller på både män och kvinnor så att det är jämlikt i yrket.

Såg just en sak som kan vara anledningen att männen ofta anmäls för övergrepp och får sluta, även om det inte är sant. Männen gör ibland jobbet bättre och är mer engagerade än vad kvinnorna är. Det jag såg inom förskolan när jag var där var att de jag jobbade med ofta stod med mobiltelefonen i handen, stod och pratade med varande eller inte var närvarande på något annat sätt. Ofta hade kollegorna inte koll på barnen när de var ute utan man gjorde något annat. Själv hade jag full koll på samtliga barn och reagerade och såg vad som hände, medan de andra inte gjorde det.

Detta kan vara skillnaden mellan att få behålla arbetet eller får sluta när man är av manligt kön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *