γ – Gammastrålning

γ – Gammastrålning

När en atomkärna sönderfaller vid exempelvis β-sönderfall frigörs ofta energi vilken avges i form av gammastrålning. Strålningen består av elektromagnetisk strålning med hög energi och stor räckvidd, i luften kan den nå hundratals meter. Styrkan avtar dock med kvadraten på avståndet.

Till skillnad från alfa- och beta-strålning kan inte enklare material stoppa gammastrålning. För att skärma av gammastrålning används ofta bly och tjocka betongväggar (i betong och sten kan gammastrålning tränga in någon meter).